Regulamin promocji “Shock Absorber” – 08.03.2017

REGULAMIN PROMOCJI „Shock Absorber”

 

 1. Organizatorem promocji pod nazwą: ”Shock Absorber” („Promocja”) jest AB OVO Lingerie S.A. z siedzibą przy ul. Jutrzenki 111, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438105, NIP 522 293 47 57, REGON 142079535.
 2. Promocja będzie obowiązywała od dnia 08.03.2017r. do dnia 08.03.2017 r. lub do wcześniejszego wyczerpania zapasu bransoletek oraz daszków. Ilość nagród w Promocji jest ograniczona i wynosi 65 sztuk.
 3. Miejscem Promocji są sklepy:
  GO SPORT URSYNÓW WARSZAWA
  GO SPORT JANKI
  GO SPORT KATOWICE 3STAWY
  GO SPORT PROMENADA
  GO SPORT WOLA PARK WARSZAWA
  GO SPORT KIELCE ECHO
  GO SPORT WILEŃSKA WARSZAWA
  GO SPORT GALERIA MOKOTÓW WARSZAWA
  GO SPORT MANUFAKTURA ŁÓDŹ
  GO SPORT POZNAŃ MALTA
  GO SPORT BLUE CITY WARSZAWA
  GO SPORT ZŁOTE TARASY WARSZAWA
  GO SPORT MARKI M1
 4. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona w sklepie transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) co najmniej jednego produktu Shock Absorber (,,Uczestnik Promocji”).
 5. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do odbioru jednej bransoletki lub jednego daszka (,,Prezentu”). Prezent wydawany jest w momencie wydawania paragonu fiskalnego (faktury VAT, o ile Uczestnik Promocji zawnioskuje o jej wydanie).
 6. W przypadku zwrotu bądź reklamacji zakupionego towaru, który był podstawą, do wydania Prezentu Uczestnik Promocji może zatrzymać otrzymany Prezent.
 7. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w sklepie.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 10. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 03 marca 2017 r.

 

Warszawa 03 marca 2017r.

Switch To Mobile Version